โบ.ลาน รสกลม สะท้อนถึงแก่นของบุคลิกอาหารไทย โดยผสมผสานสามปัจจัยหลักในการออกแบบวาระของกลุ่มอาหารให้เกิดดุลภาพระหว่างรสชาติ รสสัมผัสและกรุ่นกลิ่นหอม โบ.ลาน รสกลม จะนำพาท่านเดินทางไปบนเส้นทางโภชนศาสตร์และโภชนศิลป์ของไทยที่มีจารีตและธรรมเนียมปฏิบัติบนบรรทัดฐานของชนชาติไทยย้อนกลับขึ้นเมื่อครั้งยังเป็นสยาม แสดงถึงอารยในการเสพโภชนศิลป์ที่จะทำให้ได้อรรถรสแบบที่คนชนรุ่นก่อนที่สร้างและสะสมภูมิปัญญาด้านอาหาร

โบ.ลานจึงมีความยินดีที่จะบริการอาหารให้ท่านเป็นแบบสำรับ โดยเริ่มต้นด้วย เครื่องดื่มเรียกเลือดลมแบบไทยๆ จากนั้นก็จะเป็น เริ่มแรกระเริงรส ตามมาด้วย อาหารจานเดี่ยว จานเดียว อาหารทั้งสามอย่างนี้ เป็นการบริการแบบต่อท่าน เมื่อรับประทานเสร็จก็จะถูกเก็บออกไป ส่วนอาหารสำรับใหญ่จะมีทั้งหมด หก ประเภทที่จะบริการท่านพร้อมกัน ประกอบด้วย ยำ ผัด แกง ต้ม เครื่องจิ้ม และ ของแนม สำรับนี้บริการพร้อมข้าวสวย หลังจากของคาว

โบ.ลานบริการท่านต่อด้วย อาหารหวานๆเย็นๆ เพื่อให้เป็นการล้างปาก ก่อนนำเข้าสู่อาหารหวาน และ ของหวานอย่างแห้งต่อไป เพื่อจบการมื้ออาหารด้วยกลิ่นเทียนอบกรุ่นๆ เรียนแจ้งว่า โบ.ลานให้บริการอาหารเป็นชุดสำรับและไม่สะดวกใจในการบริการอาหารแบบอนุกรม (เป็น Course) ด้วยอาหารแบบไทยเป็นอาหารที่ถ้าได้รับประทานเป็นสำรับแล้วจะได้ อรรถรสในการเสพอย่างแท้จริง

รายการอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความเมตตาของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ
หากคุณต้องการรายการอาหารที่ล่าสุดที่สุด กรุณาติดต่อเราได้ที่ contact@bolan.co.th