เจลีนาส แกรนด์ ทัวร์
ผู้เขียนเองได้มีโอกสาสเข้าร่วมงานเมื่อปี 2016 และถูกส่งไปประเทศ โปรตุเกส เมือง ลิสบอน และ ได้ทำอาหารที่ มีชื่อว่า Loca นอนอยู่ที่บ้านของเชฟโดยมีภรรยา ของเชฟเลี้ยงดูปูเสื่อเป็นอย่างดี ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน ทำให้ผู้เขียน เข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้จัดที่ต้องการ ให้ คนทำอาหาร เป็น สื่อกลาง ในการับเอา แลกเปลี่ยน และ แบ่งปัน เรื่องราว ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารอย่างรอบด้าน เพื่อเปิดโลก ของทั้งผู้ทำ และ ผู้กิน ให้กว้างขึ้น สร้างภูมิความรู้ ด้านโภชนศาสตร์และศิลป์ อย่างร่วมสมัยร่วมกัน ผู้กินสามารถเลือกเดินทาง และ จองร้านอาหาร ที่ตนมีความประสงค์จะร่วมงาน ที่ใดในโลกก็ได้ แต่ไม่อาจรู้ได้ว่าใครจะเป็น เชฟที่จะมาปรุงอาหารให้

No more pages to load