0%
ทำไมต้องทำ Bo.lan Food Ed Program
โบเกลียดวิชาสังคม ไม่ชอบการเมือง ไม่เคยสนใจปัญหาชาติพันธุ์ และคนกลุ่มน้อย ไม่เคยจำชื่อแม่น้ำ ภูเขา หรือพื้นที่ผ่าไม้ ประวัติศาตร์ ก็ไม่เคยรู้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง แค่รู้ว่ามันเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งไม่เคยอยู่ในโสตเลย เป็นเรื่องตลกที่แต่เด็กจนโตเห็นเรื่อง 3Rs เป็นเรืองน่าเบื่อและไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับการดำเนินชีวิตได้ โบก็แค่มีความสุขกับการกินและทำอาหารไปวันๆ แต่แล้ว มันก็เปลี่ยนไปเพราะเมื่อได้ทำความเข้าใจอาหารเชื่อมทั้งหมดนั้น แล้วสะท้อนมันผ่านรสชาติ กลิ่น รสสัมผัสของอาหาร วิถีการปรุงเทคนิคการทำ จนไปถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับภูมิประเทศที่เขาอยู่กัน สะท้อนให้เห็นนโบบายของรัฐ ความเชื่อ และจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ของแต่ละสังคม ชุมชน