โบ.ลาน รสกลม (Bo.lan Balance) เป็นวาระของกลุ่มอาหารที่ถูกตีความโดยภักษากร (คนทำอาหาร) โดยผ่านการประยุกต์จากสิ่งที่เราได้ค้นพบและค้นหา ผ่านการเดินทางผ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับอาหาร ผ่านบทสนทนาที่ออกรสชาติกับเกษตรกร ชาวประมงคนทำผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผู้รู้ด้านอาหาร


โบ.ลาน รสกลม สะท้อนถึงแก่นของบุคคลิกอาหารไทย โดยผสมผสานสามปัจจัยหลักในการออกแบบวาระของกลุ่มอาหารให้เกิดดุลยภาพระหว่างรสชาติ รสสัมผัสและกรุ่นกลิ่นหอม โบ.ลาน รสกลม จะนำพาท่านเดินทางไปบนเส้นทางโภชนศาสตร์และโภชนศิลป์ของประเทศไทยที่มีจารีตและธรรมเนียมปฏิบัติบนบรรทัดฐานของชนชาติไทย


เรียนแจ้งว่า โบ.ลานให้บริการอาหารเป็นขุดสำรับและไม่สะดวกใจในการบริการอาหารแบบอนุกรม (เป็น Course)